Tuesday, 30 July 2013

HIGHER ORDER THINKING SKILLS (HOTs)

HOTs dicetuskan melalui masalah bukan rutin, masalah yang tidak jelas atau dilema. HOTs ialah soalan yang memerlukan kemahiran berfikir aras tinggi perlu bagi membolehkan murid untuk mengaplikasi, menganalisa, mensintesis dan menilai suatu maklumat daripada sekadar menyatakan semula fakta.

Mengapa perlu HOTs dalam Matematik?
Ia bertjuan untuk menghasilkan modal insan yang cerdas, kreatif dan inovatif bagi memenuhi cabaran abad ke-21 agar negara mampu bersaing di persada dunia.

Rasional?
Berubah ke arah lebih daripada kefahaman asas dan rote memorization
• Meningkatkan tahap kefahaman
• Meningkatkan kemampuan menjustifikasikan penyelesaian dan dapatan.
• Konsep matematik dapat dipelajari dengan lebih berkesan melalui HOTs.
• Meningkatkan keupayaan murid dalam menyiasat dan meneroka idea matematik memerlukan HOTs.

Sehubungan dengan itu, semua pelajar Tingkatan 1 dan 2 akan menduduki satu ujian selaras yang berkaitan dengan perkara tersebut pada 30 Julai 2013.
Berikut adalah contoh soalan yang boleh dijadikan sebagai rujukan kepada pelajar semua. SELAMAT MENCUBA!!

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)
Trends In International Mathematics and Science Study (TIMSS)

contoh soalan
WHOLE NUMBERS
NUMBER PATTERNS AND SEQUENCES
FRACTIONS
DECIMALS
PERCENTAGES
INTEGERS
ALGEBRAIC EXPRESSIONS


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...